MyBenefits: Basic Living Essentials

Basic Essential of Education: Malaysia's Public Education System and Aid Programmes

Accessible, Available and Affordable Public Education for All Malaysians

Malaysia’s Free Public Schooling System and Facilities 

Public Pre-school Education

Public Pre-school Stats in 2018    
Number of Institutions: 17,400
Number of Classes: 24,788
Teachers: 26,381

Enrolment: 500,160

 

Public Primary Education

Public Primary School Stats in 2018    
Number of Institutions:    7,776
Number of Classes: 105,240
Teachers: 240,101
Enrolment: 2,693,318

 

Public Secondary Education

Public Secondary School Stats in 2018    
Number of Institutions: 2,426
Number of Classes: 79,593
Teachers: 183,465
Enrolment: 2,041,798

 

Government Matriculation Programme

Subsidised Pre-university programme for SPM school-leavers

Student Financial Aid & Subsidies

The Poor Student Trust Fund Aid Education Monetary Aid

Financial assistance to aid the schooling of poor students

 

1Malaysia Milk Programme (PS1M)
Free milk for primary students from poor families
 

Supplemental Food Plan (RMT)
Fully subsidised meals for students from poor families
 

Programme for the Rehabilitation of Malnourished children (PPKZM) 
Fully subsidised food package of basis essential foods
 

Supplemental Food Programme of Full Cream Milk Powder 
Fully subsidised milk

 

BANTUAN PEMBELAJARAN

Pengurusan Asrama Harian

KPM telah menyediakan tempat penginapan yang kondusif dan Selamat kepada murid-murid yang kurang berkemampuan serta tinggal jauh daripada sekolah.


Bantuan Geran Per Kapita (PCG)

Bantuan Geran Per Kapita (PCG) merupakan bantuan kewangan yang diperuntukkan ke semua Sekolah Kerajaan (SK) dan Sekolah Bantuan Kerajaan (SBK) berdasarkan enrolmen murid yang bersekolah pada tahun semasa. Bantuan ini terbahagi kepada PCG Mata Pelajaran dan PCG bukan Mata Pelajaran.


Bantuan Geran Per Kapita Prasekolah (PCG Pra)

Bantuan Geran Per Kapita Prasekolah (PCG Pra) merupakan bantuan kewangan yang diperuntukkan ke semua kelas prasekolah di  Sekolah Kerajaan (SK) dan Sekolah Bantuan Kerajaan (SBK) berdasarkan enrolmen murid prasekolah pada tahun semasa Peruntukan ini bertujuan menampung kos pengajaran dan pembelajaran (PdP) bagi sukatan pelajaran prasekolah.


Bantuan Makanan Prasekolah (BMP)

Bantuan Makanan Prasekolah (BMP) merupakan bantuan kewangan yang diperuntukkan ke semua kelas prasekolah di  Sekolah Kerajaan (SK) dan Sekolah Bantuan Kerajaan (SBK) berdasarkan enrolmen murid prasekolah pada tahun semasa Peruntukan ini bertujuan menampung kos penyediaan makanan berkhasiat bagi murid prasekolah.


Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan (BBTP)

Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan merupakan bantuan kewangan induk yang merangkumi 5 sub bantuan.


Bantuan Sukan Sekolah (BSS)

Bantuan Sukan Sekolah (BSS) merupakan bantuan kewangan yang diperuntukkan ke semua Sekolah Kerajaan (SK) dan Sekolah Bantuan Kerajaan (SBK) berdasarkan enrolmen murid yang bersekolah pada tahun semasa. Bantuan ini bertujuan menampung perbelanjaan bagi pelaksanaan aktiviti sukan dan permainan murid serta menyokong aspirasi kerajaan 1 Murid 1 Sukan.


Elaun Murid Berkeperluan Khas (EMK)

Elaun ini diberikan kepada murid OKU yang bersekolah di peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah termasuk pelajar di Kolej Vokasional dan Matrikulasi yang mempunyai kad OKU yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).


Elaun Prauniversiti (EPU)

Insentif dalam bentuk kewangan kepada pelajar yang mengikuti Program Prauniversiti di Sekolah Sukan Malaysia (SSM) untuk menarik lebih ramai penyertaan dalam program tersebut.


Bantuan Makanan Asrama (BMA)

Peruntukan kewangan bagi menampung 95% kos penyediaan makanan murid di asrama dan sejumlah kecil kos ditampung oleh murid melalui kutipan Yuran Makanan Asrama.


Rancangan Makanan Tambahan (RMT)

Pemberian makanan tambahan kepada murid-murid sekolah rendah, terutamanya dari luar bandar dan golongan berpendapatan rendah bagi memperbaiki keadaan kesihatan, fizikal dan amalan pemakanan.


Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid (PPM)

Peruntukan kewangan bagi menampung perjalanan dan pengangkutan murid yang tinggal di asrama


Kelas Dewasa Ibu Bapa Orang Asli Dan Penan (KEDAP)

Program ini telah diperkenalkan pada tahun 2008 susulan dari keputusan Mesyuarat Focus Group Mengenai Pembasmian Kemiskinan Bil/5/2007 yang bertujuan untuk mengurangkan kadar buta huruf di kalangan masyarakat Orang Asli dan Penan di seluruh Malaysia.


Projek Khas Murid Sekolah Berasrama Penuh (PKSBP)

Bertujuan untuk meringankan kos yang ditanggung oleh murid miskin yang bersekolah di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) termasuk untuk menampung yuran persekolahan, yuran peperiksaan, yuran asrama dan penyediaan keperluan asas sepanjang bersekolah di SBP.


Bantuan Pakaian Seragam Badan Beruniform (BPS)

Pemberian Bantuan Pakaian Seragam (BPS) kepada murid


Bantuan Jaket Keselamatan Murid (JKM)

Bantuan mula diperkenalkan pada tahun 1997 yang bertujuan untuk meningkatkan tahap keselamatan murid-murid yang berulang alik ke sekolah dengan menggunakan pengangkutan air.


Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP)

Biasiswa ini telah diperkenalkan sejak tahun 1970-an yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan memberi perangsang kepada murid dari golongan keluarga berpendapatan rendah supaya mengekalkan kecemerlangan dalam bidang akademik dan kokurikulum sepanjang persekolahan di peringkat sekolah menengah.


Biasiswa Sukan (BS)

Biasiswa ini telah diperkenalkan pada tahun 2005 sebagai suatu usaha bagi meningkatkan kecemerlangan sukan dalam kalangan murid di bawah Program Pembangunan Sukan sekolah. Ia merupakan suatu galakan kepada murid supaya bersungguh-sungguh untuk mencapai prestasi yang tinggi di dalam bidang sukan.


Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM)

Kerajaan memberi bantuan kepada murid darjah satu (1) hingga darjah enam (6) di sekolah rendah (SR) dan Tingkatan Satu (1) di sekolah menengah (SM) yang layak meliputi bantuan yuran persekolahan/peperiksaan, pakaian seragam sekolah, peralatan sekolah, bantuan persekolahan serta bantuan latihan dan bimbingan.


Bantuan Awal Persekolahan (BAP)

Bantuan Awal Persekolahan (BAP) mula diperkenalkan pada tahun 2012 bertujuan untuk meringankan beban perbelanjaan persekolahan anak-anak yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga terutamanya pada awal tahun.  Bantuan ini diberikan kepada murid-murid Tahun 1 hingga Tingkatan 5 atau yang setaraf dengannya dari kalangan keluarga yang berpendapatan Isi Rumah Kasar RM3,000.00 dan ke bawah.


Skim Perlindungan Murid

Skim Perlindungan Murid dibawah Bantuan Pembelajaran iaitu Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM) 


Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)

Memastikan pelajar daripada kalangan ibu bapa atau penjaga yang kurang mampu menerima buku teks SPBT pada minggu pertama sesi persekolahan bermula.


Program Susu Sekolah (PSS)

Program Susu Sekolah (PSS) dilaksanakan serentak dengan Rancangan Makanan Tambahan (RMT). Program ini dilaksanakan untuk murid daripada keluarga miskin yang berpendapatan isi keluarga di paras status sosio ekonomi yang rendah agar mendapat makanan seimbang semasa berada di sekolah.


Program 3K3C

Program ini tertumpu kepada mendidik pelajar dari kedua-dua sekolah rendah dan menengah, kepentingan "Kebersihan, Kesihatan & Keselamatan". Melalui Anugerah 3K, Dutch Lady menambah beberapa elemen penekanan kepada memakan susu setiap hari dan kepentingan latihan fizikal untuk kanak-kanak untuk membesar mental & fizikal yang kuat dalam "Cabaran.Cergas.Ceria" (3C) yang diilhamkan daripada “Drink. Move. Be Strong "(DMBS).


Penajaan Pendidikan Tinggi

 

SENARAI PENAJAAN

 • eSP

 • MyMaster

 • MyPhd

 • MyBrainSc

 • Biasiswa Sukan

 • HLP

 • HLPSB

 • SLPP

General Student Assistance and Aid

Skim Perlindungan Murid/Malaysian School Students Takaful Scheme (TPSM) 

Accident insurance coverage for all public school students

 

The Textbook Loan Scheme (TBLS)

Free school textbooks for all public school students

 

The Tuition Aid Scheme (TAS) 

Tuition subsidy for students from lower-income households

Other Programmes for Students

School Health Services 

Healthcare screening and other services for school children

Student Loan and Savings

National Education Savings Scheme (SSPN-i)

Government higher education saving scheme

National Education Savings Scheme (SSPN-i) 

Government higher education saving scheme with insurance coverage

Ministry of Education Scholarships


BANTUAN KEWANGAN B40 & M40

Bantuan Kewangan Pelajar Kolej Komuniti (BKPKK)

 

Bantuan Kewangan Asasi IPTA


Bantuan Kewangan OKU (BKOKU)

 

Program Pendidikan Khas (PPK)

 

PRA PERKHIDMATAN untuk Warganegara Berkelayakan

MyBrain Science >

YBM - Atlet Cemerlang IPT >


YBM - Anugerah Tokoh siswa >


YBM - Pelajar Cemerlang Politeknik >


Program Penghantaran Pelajar Cemerlang (PPPC) Bahasa Arab / Pengajian Islam >


Program Penghantaran Pelajar Cemerlang (PPPC) Al Quran dan Qiraat >


Program Penghantaran Pelajar Cemerlang (PPPC) Pendidikan Khas >


Program Penghantaran Pelajar Cemerlang (PPPC) Lepasan Matrikulasi >


Program Penghantaran Pelajar Cemerlang (PPPC) Bahasa Mandarin >


Program Berkembar Bahasa Perancis >


Program Diploma Pasca Siswazah Pendidikan Bahasa Jepun >


Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan >


Skim Latihan Tenaga Kepakaran Pendidikan Khas >

DALAM PERKHIDMATAN untuk GURU & BUKAN GURU


Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB) >


Skim Latihan Akademik Ipta (SLAI) >


Sub Kepakaran (SK) >


Post-Doctoral (PD) >


Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) PPP >


Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) PPPT >


Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Kakitangan Bukan Akademik >


Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Separuh Masa / Sambilan >


Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa (PPP & PPPT) >


Cuti Belajar Separa Gaji (PPP & PPPT) >


Cuti Belajar Tanpa Gaji (PPP & PPPT) >


Cuti Belajar Kumpulan Pelaksana >


Cuti Belajar Bergaji Penuh Selain Kementerian >


Program Spouse >


Special Program For Alcohol & Drug Abuse (SPADA)  >


Program Khas Industrial Revolution 4.0 (IR 4.0) >

ANTARABANGSA untuk PELAJAR ANTARABANGSA


Malaysian International Scholarship (MIS) >


Islamic Development Bank (MIS-IDB) >


Commonwealth Scholarship And Fellowship Plan (MIS-CSFP) >

Ministry of Education Scholarships

DALAM PERKHIDMATAN untuk GURU & BUKAN GURU


Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB) >


Skim Latihan Akademik Ipta (SLAI) >


Sub Kepakaran (SK) >


Post-Doctoral (PD) >


Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) PPP >


Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) PPPT >


Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Kakitangan Bukan Akademik >


Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Separuh Masa / Sambilan >


Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa (PPP & PPPT) >


Cuti Belajar Separa Gaji (PPP & PPPT) >


Cuti Belajar Tanpa Gaji (PPP & PPPT) >


Cuti Belajar Kumpulan Pelaksana >


Cuti Belajar Bergaji Penuh Selain Kementerian >


Program Spouse >


Special Program For Alcohol & Drug Abuse (SPADA)  >


Program Khas Industrial Revolution 4.0 (IR 4.0) >

Contacts

Location: Malaysia

aNewMalaysia101@gmail.com

If you have any positive ideas or comments to share or help us improve our work, we would love to hear from you.

01/ Government Programmes|

Cost of Living Reliefs

02/ Government Programmes|

Basic Essentials

03/ Government Programmes|

Safety Nets

 • Retirement & Savings

 • Employment

Follow the Journey of the New Malaysia

ANM in the News > 
Building A New Malaysia >

Malaysia in Transition​
ANM News Archive >

The New Propositions >

The New Government >

Things that Matter to all Malaysians

Living in the New Malaysia

Malaysian Government Assistance Programmes >

Quicklinks to get Government Help >

Fuel Prices >

The Malaysian Ringgit >

Higher Education Assistance

Basic Financial Assistance >

This Financing aid is for all students who follow the standardized program regardless of income level. Students who have enrolled in courses using the entry qualification requirements of SPM or equivalent are eligible to apply.

PTPTN Education Financing Scheme >

The PTPTN Education Loan Scheme provides loans to students pursuing studies at the local Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) institutions. This education loan will allow students to finance full or partial tuition fees and also the cost of living during the course of study. At the same time, opening more opportunities for all students to pursue higher education.

The PTPTN education loan facility is open to students pursuing studies at the local Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTAs) and private Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) only. It is in line with Section 2 of the National Higher Education Fund Corporation Act 1997 (Act 566), the Higher Education Institution established below:

 • University and University College Act 1971;

 • Institute of Technology MARA 1976;

 • Private Higher Education Institutions Act 1996;

 • Polytechnics established and maintained by the Minister under the Education Act 1996; and

 • Any other higher educational institutions established or deemed to have been established under the       Education Act 1996 and which are determined by the Minister as a higher education institution.
   

Malaysia International Scholarship (MIS) Malaysia Educational Ministry >

The International Scholarship of Malaysia (MIS) is an initiative by the Malaysian Government to attract the best smart people from all over the world to further their studies in Malaysia. The scholarship aims to support the Government's efforts to attract, motivate and sustain talented human capital from abroad.

International students with an excellent academic record and excellent co-curricular background are welcome to apply for this scholarship and further studies at any public and private universities in Malaysia.

Scholarship & Loan >

Among the sponsoring programs for students are as follows:

i.The Yang di-Pertuan Agong Scholarship

Excellent Student Program
Sponsorship Program to Prime University
Undergraduate Degree Program
Engineering Programs In Non-English Countries
Polytechnic Scholarship Program
 

 

International Sponsorship >

Some international scholarship programs with renowned universities for those who are qualified and need financial assistance

 

Bantuan Kewangan Pelajar Kolej Komuniti (BKPKK) >

BKPKK is a fee paid to students from certificate program in community colleges from Ministry Of Education (MOE) based on qualification requirements referring to the Administrative Circular of the Ministry of Higher Education No. 6 Year 2007. This is a step towards assisting students from low-income families to pursue education at semi-professional levels to improve their quality of life, giving them the opportunity to venture into the economy sector more effectively.

This aid was a one-off initiative in 2016 based on the household’s monthly income requirement and the academic results of the students.

MARA’s Higher Education Loan Assistance > 

Information and application on MARA’s Higher Education Loan can be accessed here.